Aktualności

Stypendia dla wychowanków pieczy zastępczej

DODANO: 06-09-2019

Fundacja Polki Mogą Wszystko (do niedawna Fundacja Przyjaciółka) oraz firma Henkel Polska inicjują już 12-stą edycję programu „Wiem, że warto się uczyć”, w ramach którego przyznawane są stypendia finansowe wychowankom przebywających we wszystkich formach pieczy zastępczej. Łącznie, we wszystkich dotychczasowych edycjach, wsparcie finansowe otrzymało 325 uczniów. W tegorocznej edycji zostanie przyznanych 27 stypendiów.

Do tegorocznej edycji programu zaproszono wychowanków, którzy ukończyli ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz zdali egzamin ośmioklasisty. Wszystkie szczegóły oraz wniosek stypendialny znajdują się na stronie internetowej: https://fpmw.pl/szukam-pomocy/fundusze-stypendialne/

Termin składania wniosków mija 15 września.

czytaj więcej » Stypendia dla wychowanków pieczy zastępczej

Zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc

DODANO: 22-08-2019

19 września 2019r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, przy ulicy prof. Mariana Raciborskiego 2a, rozpocznie się kolejna edycja zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc. Zajęcia są bezpłatne, a uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ich odbyciu.
Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach osoby zobowiązane przez Sąd, Prokuraturę, Zespoły Interdyscyplinarne i kuratorów oraz wszystkich, którzy chcą dobrowolnie nauczyć się panowania nad zachowaniami przemocowymi względem najbliższych i odbudować związek w oparciu o partnerstwo oraz wzajemny szacunek.

Osoby zainteresowane, w pierwszej kolejności powinny zgłosić się na indywidualne spotkanie w punkcie konsultacyjnym dla osób stosujących przemoc przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.

Na indywidualne spotkania obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna: 58 773 20 85.

czytaj więcej » Zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc

Nowy projekt PFRON - „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

DODANO: 16-08-2019

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawności informuje, że ruszył nabór do projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Celem projektu jest aktywizacja  zawodowa i powrót do pracy poprzez wsparcie w trzech modułach:
- zawodowym - uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia poprzez doradztwo zawodowe i szkolenia,
- psychospołecznym min. poprzez wsparcie psychoemocjonalne oraz psychoedukację,
- medycznym poprzez przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtwarzanie w jak największym możliwym do osiągnięcia stopniu.

W projekcie udział mogą wziąć:

czytaj więcej » Nowy projekt PFRON - „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

Terminy przyjmowania wniosków do programu AKTYWNY SAMORZĄD 2019

DODANO: 01-08-2019

Przypominamy, że do dnia 30 sierpnia 2019 będą przyjmowane wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.  Wyjątek stanowią wnioski dotyczące zadania C 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, którego termin składania wniosku upływa z dniem 30 września 2019.

Z pełną treścią tego dokumentu oraz streszczeniem jego głównych założeń, warunkami dofinansowania
(wysokość, zasady), oraz innymi dokumentami związanymi z realizacją programu, można zapoznać się na witrynie internetowej PFRON pod adresem www.pfon.org.pl

Moduły, obszary i zadania programu, realizowane w 2019r.:

czytaj więcej » Terminy przyjmowania wniosków do programu AKTYWNY SAMORZĄD 2019

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!