Aktualności

Dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych

DODANO: 26-10-2013

Informujemy, że 30 listopada 2013 br. upływa termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2014 roku:

  • sport, kultura, rekreacja i turystyka– dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej działających na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej niedziałających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej w zakładce niepełnosprawni – rehabilitacja społeczna

Wnioski można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim  – pokój nr 3 lub na stronie internetowej Centrum www.pcpr.powiat-gdanski.pl w zakładce druki  do pobrania.

czytaj więcej » Dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych

Informator dla Niepełnosprawnych - wydanie 2013 rok.

DODANO: 29-06-2013

Okładka informatora

      Na stronach portalu internetowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest  dostępny Informator dla Niepełnosprawnych - wydanie 2013.Zawiera kompendium wiedzy o rencie z tytułu niezdolności do pracy, rencie socjalnej, orzecznictwie lekarskim ZUS, działaniach ZUS na rzecz osób niepełnosprawnych, uprawnieniach pracowniczych osób niepełnosprawnych oraz przegląd zadań i realizatorów wsparcia ze środków PFRON.
Zapoznaj się z informatorem.

czytaj więcej » Informator dla Niepełnosprawnych - wydanie 2013 rok.

Adopcja drogą do rodzicielstwa

DODANO: 29-06-2013

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  przygotowało poradnik pt.: „ADOPCJA drogą do rodzicielstwa”. Informator MPiPS przeprowadzi przyszłych rodziców przez cały proces decyzyjny oraz wyjaśni wszystkie kwestie natury formalnej oraz prawnej. Odpowie na podstawowe pytanie o warunki adopcji oraz o to, kto może się o nią ubiegać.
Przeczytaj broszurę.

czytaj więcej » Adopcja drogą do rodzicielstwa

Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz prawo

DODANO: 07-06-2013

Krzywdzenie dziecka ma wiele negatywnych konsekwencji – zaburza jego rozwój umysłowy, emocjonalny i społeczny, skutki doświadczanej traumy mogą trwać latami. Mając na uwadze dobro dzieci oraz częste wypadki niereagowania dorosłych na krzywdę najmłodszych Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak  uruchomił  kampanię społeczną, która ma na celu zmianę postaw społecznych wśród osób dorosłych „Reaguj. Masz Prawo".

Celem kampanii jest zmiana biernej postawy dorosłych wobec przejawów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.

Dobro dziecka zależy także od Ciebie!

Jeśli:

- wciąż słyszysz płacz dziecka za ścianą;

- widzisz dziecko, które często jest posiniaczone;

- znasz dziecko, które jest zaniedbane lub zamknięte w sobie;

- jesteś świadkiem poniżania dziecka przez dorosłych, nie bądź obojętny wobec przemocy!

Przyłącz się do akcji już dziś - REAGUJ! MASZ PRAWO!

czytaj więcej » Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz prawo

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

DODANO: 23-03-2013

Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wspólnie opracowały „Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie”.
W Informatorze – poza informacjami dotyczącymi przemocy domowej oraz sposobach walki z nią – znaleźć można także m.in. wzory podstawowych pism, przydatnych osobie dotkniętej przemocą w rodzinie oraz szczegółowe informacje na temat form i rodzajów pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

czytaj więcej » Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!