Aktualności

21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

DODANO: 20-11-2019

 

 

   

  

      Z okazji święta wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych, pragnę złożyć wszystkim jednostkom, służbom i pracownikom zaangażowanym w proces szeroko rozumianej pomocy społecznej życzenia wytrwałości  i satysfakcji z pracy na rzecz osób najbardziej potrzebujących.
          Zawód pracownika socjalnego, asystenta rodziny, koordynatora pieczy zastępczej, terapeuty zajęciowego czy innego specjalisty pracy socjalnej, to nie tylko zdobyty dyplom i fachowa wiedza, ale także niezwykła empatia, tak ważna w procesie wspierania osób i ich rodzin, które znalazły się w sytuacji trudnej. Niezwykle ważnym elementem tej profesji jest  otwartość na drugiego człowieka,  umiejętność motywowania do zmagania się z trudnościami
i problemami, które często wydają się nie do przezwyciężenia. Misja, która  jest pełna  wyzwań i trudnych sytuacji, ale także radości
i budzącej się nadziei na lepsze jutro.
             Dzień Pracownika Socjalnego jest okazją abym mogła złożyć życzenia i serdecznie podziękować za wykonywaną pracę nie tylko pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ale też wszystkim, którzy na co dzień z nami współpracują, i bez których nasza praca nie przynosiłaby oczekiwanych efektów,  szczególnie pracownikom z Miejskiego i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bielkówku i Straszynie, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Rusocinie.
Bardzo dziękuję za wysiłek i trud wkładany w niesienie pomocy
i wszelkie działania mające na celu poprawę ludzkiego losu. Życzę, by wykonywana praca cieszyła się powszechnym szacunkiem  oraz przynosiła efekty, dawała zadowolenie i poczucie dobrze spełnionej misji. Niech obok satysfakcji z działalności zawodowej, nigdy nie zabrakło czasu na realizację życiowych pasji i spełniania marzeń,
a także na chwil spędzanych w gronie najbliższych.

                                                                 Beata Kowalczyk
                                                                     Dyrektor
                                             Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
                                                          w Pruszczu Gdańskim

czytaj więcej » 21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

Dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na rok 2020

DODANO: 14-11-2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim,  zaprasza osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku, do skorzystania z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji wydarzeń z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.

W celu ubiegania się o dofinansowanie prosimy o złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie 30 listopada 2019 roku.
Szczegółowe informacje można  uzyskać pod nr telefonu 58 7732085/86 wew. 216 u Pani Lidii Czecholińskiej .

czytaj więcej » Dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na rok 2020

Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

DODANO: 29-10-2019

Jeśli:
jesteś osobą doświadczającą przemocy w rodzinie i masz ochotę o tym porozmawiać, to pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rusocinie serdecznie zapraszają na zajęcia GRUPY WSPARCIA
Pierwsze warsztaty odbędą się 18 listopada ( poniedziałek) godz. 16.30-18.30
Zapisy pod nr telefonu: 58 691-19-36 ( do dnia 13.11.19)

czytaj więcej » Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Terminy spotkań grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

DODANO: 07-10-2019

Przypominamy najbliższe terminy spotkań grupy wsparcia dla rodzin zastępczych:
28.10.2019;
25.11.2019;
16.12.2019

od  godziny 9.30 do 11.30   w sali szkoleniowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zapraszamy.

Osoby zainteresowane spotkaniami w godzinach popołudniowych prosimy o kontakt z Panią Joanną Kolman -kierownikiem działu pieczy zastępczej.

Więcej o spotkaniach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych na stronie:  https://www.pcpr.powiat-gdanski.pl/strona/menu/28_grupa_wsparcia_dla_rodzin_zastepczych

czytaj więcej » Terminy spotkań grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!