Aktualności

Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej

DODANO: 29-05-2020

Wyniki otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych do realizacji w okresie od dnia 01.09.2020r. do dnia 31.08.2024r. zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu powiatu gdańskiego.

         Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 poz. 688 z późn. zm) Zarząd Powiatu Gdańskiego Uchwałą Nr 236/2020 z dnia  22 maja 2020r. po rozpatrzeniu złożonych ofert w konkursie na realizację w okresie od dnia 01.09.2020r. do dnia 31.08.2024r. zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu powiatu gdańskiego  dokonał wyboru oferty  Fundacji  „Rodzinny Gdańsk” z siedzibą w Gdańsku.

Na realizację zadania, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu przyznano środki publiczne, w formie dotacji, w wysokości:
- w roku 2020 – 224.000,00 zł,
- w roku 2021 – 688.800,00 zł,
- w roku 2022 – 705.600,00 zł,
- w roku 2023 – 722.400,00 zł,
- w roku 2024 – 492.800,00 zł.

Uchwała nr 236/2020 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 22 maja 2020r.

 

czytaj więcej » Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej

Pomoc w ramach interwencji kryzysowej lub poradnictwa specjalistycznego

DODANO: 10-04-2020

W związku z trudną  obecnie sytuacją  epidemiologiczną osoby wymagające wparcia  ( w tym przebywające w kwarantannie wywołanej koronawirusem) w ramach interwencji kryzysowej lub poradnictwa specjalistycznego  prosimy o kontakt :

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim
  pod numerem telefonu  58 7732085/86  ( w godzinach pracy PCPR) w celu umówienia porady telefonicznej  z określonym specjalistą (porady prawne, porady psychologa,porady specjalisty ds. uzależnień, punkt konsultacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie)
  oraz drogą mailową interwencjakryzysowa@pcpr.powiat-gdanski.pl  lub pcpr@powiat-gdanski.pl 
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Rusocin, ul. Macieja Rataja 10, tel. 58 691 19 36,
  kom. 511 050 745  (całodobowo)
  sekretariat@sow.powiat-gdanski.pl

W przypadku specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom

 •  Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim,
   ul. Wojska Polskiego 2 tel. 58 682-33-04, kom.796-000-946
  e-mail: sekretariat@poradniapruszcz.pl
  www.poradniapruszcz.pl
czytaj więcej » Pomoc w ramach interwencji kryzysowej lub poradnictwa specjalistycznego

POMORSKI TELEFON DLA SENIORA

DODANO: 10-04-2020

Samorząd Województwa Pomorskiego uruchomił specjalny telefon, gdzie seniorzy mogą uzyskać niezbędną pomoc czy informacje. Codziennie od 8:00 do 22:00 pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej czekają pod numerem telefonu 58 326-87-34.
Koszt połączenia zależy od taryfy operatora.

Pracownicy ROPS zachęcają seniorów do zgłaszania problemów, oferują rozmowę, wsparcie, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. Nawet krótki kontakt może pomóc w przełamaniu osamotnienia. Pracownicy ROPS skoordynują pomoc, powiadomią lokalne służby czy organizacje pozarządowe pomagające seniorom. Słowem zrobią wszystko, aby w tym trudnym czasie seniorzy nie czuli się samotni i zdani tylko na siebie.

czytaj więcej » POMORSKI TELEFON DLA SENIORA

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!