21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

DODANO: 2019-11-20 21:11:13

 

 

   

  

      Z okazji święta wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych, pragnę złożyć wszystkim jednostkom, służbom i pracownikom zaangażowanym w proces szeroko rozumianej pomocy społecznej życzenia wytrwałości  i satysfakcji z pracy na rzecz osób najbardziej potrzebujących.
          Zawód pracownika socjalnego, asystenta rodziny, koordynatora pieczy zastępczej, terapeuty zajęciowego czy innego specjalisty pracy socjalnej, to nie tylko zdobyty dyplom i fachowa wiedza, ale także niezwykła empatia, tak ważna w procesie wspierania osób i ich rodzin, które znalazły się w sytuacji trudnej. Niezwykle ważnym elementem tej profesji jest  otwartość na drugiego człowieka,  umiejętność motywowania do zmagania się z trudnościami
i problemami, które często wydają się nie do przezwyciężenia. Misja, która  jest pełna  wyzwań i trudnych sytuacji, ale także radości
i budzącej się nadziei na lepsze jutro.
             Dzień Pracownika Socjalnego jest okazją abym mogła złożyć życzenia i serdecznie podziękować za wykonywaną pracę nie tylko pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ale też wszystkim, którzy na co dzień z nami współpracują, i bez których nasza praca nie przynosiłaby oczekiwanych efektów,  szczególnie pracownikom z Miejskiego i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bielkówku i Straszynie, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Rusocinie.
Bardzo dziękuję za wysiłek i trud wkładany w niesienie pomocy
i wszelkie działania mające na celu poprawę ludzkiego losu. Życzę, by wykonywana praca cieszyła się powszechnym szacunkiem  oraz przynosiła efekty, dawała zadowolenie i poczucie dobrze spełnionej misji. Niech obok satysfakcji z działalności zawodowej, nigdy nie zabrakło czasu na realizację życiowych pasji i spełniania marzeń,
a także na chwil spędzanych w gronie najbliższych.

                                                                 Beata Kowalczyk
                                                                     Dyrektor
                                             Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
                                                          w Pruszczu Gdańskim

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!