Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego

DODANO: 2020-03-20 00:00:00

Zarząd Powiatu Gdańskiego w dniu 10 marca 2020 roku ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych, na realizację w okresie od 1.09.2020 do dnia 31.08.2024 r. zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej -prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu powiatu gdańskiego

Niezbędne dla wnioskodawców informacje dotyczące konkursu: rodzaj zadania, wysokość przeznaczonych środków, warunki ich przyznawania, terminy składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert zostały zawarte w ogłoszeniu o konkursie.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Gdańskiego o otwartym konkursie ofert

Załączniki do ogłoszenia - wzór umowy o powierzeniu realizacji zadania publicznego

 

 

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!