Informator dla osób niepełnosprawnych 2020

DODANO: 2020-07-20 07:51:05

Aktualna wersja Informatora dla osób niepełnosprawnych 2020.
Informator jest wydawany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

W Informatorze na 2020 znajdziecie Państwo informacje dotyczące:

  • Renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczeń rentowych,
  • Renty socjalnej,
  • Świadczenia uzupełniającego dla os. niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500+),
  • Orzecznictwie lekarskim ZUS,
  • Działań ZUS na rzecz osób z niepełnosprawnością,
  • Uprawnień pracowniczych osób z niepełnosprawnością,
  • Danych adresowych oddziałów ZUS,
  • Wsparcia osób z niepełnosprawnością  ze środków PFRON
  • Danych adresowych PFRON.

Załącznik– Pobierz-  Informator dla osób z niepełnosprawnością 2020 (pdf)       

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!