Komunikat w sprawie czasowego ograniczenia osobistego załatwiania spraw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim

DODANO: 2020-03-12 00:00:00

W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-Cov-2, wywołującym chorobę o nazwie COVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym  w trosce o zdrowie zarówno klientów PCPR, jak i pracowników uprzejmie proszę o ograniczenie
w miarę możliwości załatwiania spraw administracyjnych osobiście w tutejszym Centrum.

Jednocześnie zachęcam Państwa do korzystania z dostępnych narzędzi komunikacji z pracownikami Centrum oraz załatwianie spraw administracyjnych za pomocą Internetu poprzez wiadomości e-mail oraz Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub telefonicznie.

            W przypadku wniosków dotyczących dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie przypominam o możliwości składania wniosków przez osoby z niepełnosprawnością poprzez darmowy elektroniczny System Obsługi Wsparcia, przez który należy złożyć elektronicznie wniosek logując się na stronie internetowej https://sow.pfron.org.pl/. Wnioski za pośrednictwem SOW można składać w ramach programu Aktywny Samorząd, na dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz dofinansowanie
do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.                

            W przypadku rodzin zastępczych, wstrzymuję wizyty koordynatorów i pracowników rodzinnej pieczy zastępczej  w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych do końca marca 2020 r. 
            Wizyty pracowników będą odbywać się w sytuacjach najwyższej konieczności. W sprawach bieżących proszę o kontakt  telefoniczny i mailowy z pracownikami działu rodzinnej pieczy zastępczej.

            Jednocześnie informuje, że do odwołania wstrzymuje  spotkania dzieci przebywające w pieczy zastępczej, które odbywały się na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim  

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Sekretariatem, pod numerem telefonu 58 773 20 85 /86 lub na adres maila pcpr@powiat-gdanski.pl

Wykaz telefonów i maili do kontaktu z pracownikami PCPR.
Dziękuję za zrozumienie zaistniałej sytuacji.

                                                           Beata Kowalczyk
                                   Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
                                                         w  Pruszczu Gdańskim

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!