Komunikat dotyczący załatwiania spraw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim

DODANO: 2020-03-13 00:00:00

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 informuję:
 1. Od 16 marca 2020 r. aż do odwołania budynki  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim,  jak również Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  w Rusocinie  
  będą nieczynne dla wszystkich interesantów
 2. Wszystkie sprawy należy załatwiać:
  -  telefonicznie w godzinach pracy urzędu,
     PCPR sekretariat – 58 7732085
     PZON Przewodniczący Zespołu   - 58 7703750
     SOW Rusocin      - 58 691 19 36
  -  poprzez adres e-mail:
     pcpr@powiat-gdanski.pl
     orzecznictwo@powiat-gdanski.pl ,
     sekretariat@sow.powiat-gdanski.pl
  -  poprzez platformę ePUAP.
 3. Wejście do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim będzie możliwe tylko
  i wyłącznie w sprawach pilnych i ważnych, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z odpowiednim pracownikiem.
 4. Rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka proszę o pozostawanie  w kontakcie telefonicznym z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistami pracy z rodziną lub kierownikiem zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej.
 5. Do odwołania wstrzymuje  spotkania dzieci przebywające w pieczy zastępczej, które odbywały się na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, jak również urlopowania dzieci do rodzin. 
 6. Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych
  i środków pomocniczych oraz świadczeń z programu „Aktywny Samorząd” proszę składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia SOW (https://sow.pfron.org.pl)  lub poczty.
 7. Osoby wymagające wparcia w ramach interwencji kryzysowej lub poradnictwa specjalistycznego  prosimy o kontakt pod numer telefonu 58 7732085/86 w celu umówienia porady telefonicznej  z określonym specjalistą lub drogą mailową psycholog@pcpr.powiat-gdanski.pl
 8. Wykaz danych kontaktowych niezbędnych do załatwienia poszczególnych spraw – tutaj.
Jest to wyjątkowa sytuacja, podyktowana  maksymalną ochroną  zdrowia zarówno naszych  interesantów,
jak i pracowników PCPR w Pruszczu Gdańskim i SOW w Rusocinie. Bardzo proszę o zastosowanie się do powyższych zaleceń.
                        Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
                                        w Pruszczu Gdańskim
                                        /-/  Beata Kowalczyk

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!