Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej

DODANO: 2020-05-29 08:08:55

Wyniki otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych do realizacji w okresie od dnia 01.09.2020r. do dnia 31.08.2024r. zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu powiatu gdańskiego.

         Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 poz. 688 z późn. zm) Zarząd Powiatu Gdańskiego Uchwałą Nr 236/2020 z dnia  22 maja 2020r. po rozpatrzeniu złożonych ofert w konkursie na realizację w okresie od dnia 01.09.2020r. do dnia 31.08.2024r. zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu powiatu gdańskiego  dokonał wyboru oferty  Fundacji  „Rodzinny Gdańsk” z siedzibą w Gdańsku.

Na realizację zadania, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu przyznano środki publiczne, w formie dotacji, w wysokości:
- w roku 2020 – 224.000,00 zł,
- w roku 2021 – 688.800,00 zł,
- w roku 2022 – 705.600,00 zł,
- w roku 2023 – 722.400,00 zł,
- w roku 2024 – 492.800,00 zł.

Uchwała nr 236/2020 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 22 maja 2020r.

 

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!