Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021 – 2023”

DODANO: 2020-11-03 09:30:03

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu Gdańskiego, poddaje pod konsultacje społeczne projekt „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej  na lata 2021 – 2023”

Termin rozpoczęcia konsultacji: 3 listopada 2020 r.
Termin zakończenia konsultacji: 16 listopada 2020 r.

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesłać :

na adres email: pcpr@powiat-gdanski.pl,
na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim
                83-000 Pruszcz Gdański, ul. Prof. M. Raciborskiego 2a

W przypadku przesłania uwag i opinii pisemnie decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w sprawie: „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej  na lata 2021-2023”.

Do pobrania projekt - „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej  na lata 2021-2023”.

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!