Aktualności

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

DODANO: 21-07-2016

Zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat bierne zawodowe, zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu, osoby poszukujące pracy do wzięcia udziału w projekcie „AKTYWUJ SIEBIE – STOP BIERNOŚCI. Wsparcie aktywizacyjne, doradcze, edukacyjne i zawodowe dla osób z grupy NEET”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szansy na zatrudnienie osób młodych  w wieku 15-29 lat pozostających bez pracy na pomorskim rynku pracy, poprzez działania :

- Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym/psychologiem,
- Bezpłatne szkolenia zawodowe z branży logistyczno-transportowej, BPO/SSC, turystycznej, energetycznej, przemysł stoczniowy,
- Warsztaty z doradcą zawodowym/psychologiem,
- Udział w zajęciach aktywizacyjno-sportowych,
- Stypendia szkoleniowe,
- Zwrot kosztów dojazdu/noclegu,
- Catering,
- Opieka nad osobami zależnymi,

Szczegółowe informacje :
biuro@impuls.org.pl;
b.dudek@eur.org.pl;
665-440-500

Więcej informacji o projekcie – tutaj

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2  Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

      

 

 

                                                 

czytaj więcej » ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

DODANO: 08-07-2016

Przemoc wobec najbliższych jest zachowaniem wyuczonym i ukształtowanym społecznie. Ten, kto nauczył się zachowań przemocowych, może się ich oduczyć, a my potrafimy mu w tym pomóc. Pomoc psychologiczna jest dla osoby stosującej przemoc szansą na wewnętrzną przemianę i odbudowanie związku w oparciu o partnerstwo i wzajemny szacunek. Udział w zajęciach psychoedukacyjnych może przyczynić się do tego, że sprawca przemocy potrafi powiedzieć sobie: Stop!

Punkt konsultacyjny jest czynny w poniedziałki , w godzinach od 16.00 do 19.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16 (wejście od ul. Niepodległości). Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem 58 773 20 85 ( codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00).
Punkt konsultacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, jest przeznaczony  w szczególności dla:

czytaj więcej » PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN

DODANO: 08-07-2016

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Wojska Polskiego 16 (wejście od ulicy Niepodległości) działa Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin.
Punkt jest czynny w środy, w godzinach od 16.00 do 19.00.
Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem 58 773 20 85.
Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

czytaj więcej » PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN

Konsultacje psychologiczne w Przywidzu

DODANO: 08-07-2016

Informujemy, że Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie otwiera Punkt Konsultacyjny w Przywidzu. Konsultacje psychologa będą dostępne co drugi czwartek w godzinach 12.00 - 14.30. Miejscem spotkań będzie Gminny Ośrodek Kultury w Przywidzu przy ul. Gdańskiej 15. Konsultacje będzie prowadzić psycholog p. Aleksandra Jankowska.

Terminy spotkań w lipcu:

14 lipca (czwartek) godz. 12.00-14.30

28 lipca (czwartek) godz. 12.00 -14.30

Informacje o kolejnych terminach znajdziecie Państwo na stronie www.sow.powiat-gdanski.pl
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na konsultacje pod numerem telefonu: 58/ 691 19 36 lub 511 050 745

czytaj więcej » Konsultacje psychologiczne w Przywidzu

Prośba o wsparcie dla naszej rodziny zastępczej

DODANO: 15-06-2016

Rodzina zastępcza dzieli się swoim  domem, czasem, miłością . Stanowi bezpieczną przystań dla dzieci, które nie mogą być wychowywane przez własnych rodziców.  Czasami zdarza się też i tak, że  rodzina zastępcza, która na co dzień  pomaga, wspiera,  umożliwia dzieciom rozwijać skrzydła, potrzebuje pomocy. Nasza wieloletnia rodzina  zastępcza Pani Lilianna i Pan Paweł  właśnie teraz potrzebuje  naszej pomocy, nie zawiedźmy ich.  Więcej informacji  na stronie
https://www.facebook.com/PomocRodzinieLilianny/

http://www.kawalek-nieba.pl/?p=5920

czytaj więcej » Prośba o wsparcie dla naszej rodziny zastępczej

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!