Aktualności

Stypendia dla ubogich rodzin opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym

DODANO: 29-03-2015

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Wnioski przyjmowane są do 6 kwietnia br. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.spes.org.pl/stypendia.

czytaj więcej » Stypendia dla ubogich rodzin opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym

Konkurs ofert na stanowisko pracownika socjalnego.

DODANO: 16-03-2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu  Gdańskim ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIKA  SOCJALNEGO w dziale pomocy dziecku i rodzinie

 

czytaj więcej » Konkurs ofert na stanowisko pracownika socjalnego.

Punkt konsultacyjny dla sprawców przemocy

DODANO: 04-03-2015

Przemoc wobec najbliższych jest zachowaniem wyuczonym i ukształtowanym społecznie. Ten, kto nauczył się zachowań przemocowych, może się ich oduczyć, a my potrafimy mu w tym pomóc. Pomoc psychologiczna jest dla osoby stosującej przemoc szansą na wewnętrzną przemianę i odbudowanie związku w oparciu o partnerstwo i wzajemny szacunek. Udział w zajęciach psychoedukacyjnych może przyczynić się do tego, że sprawca przemocy potrafi powiedzieć sobie: Stop!

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim działa punkt konsultacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności dla:

czytaj więcej » Punkt konsultacyjny dla sprawców przemocy

Program "Aktywny samorząd" w 2015 r. – Moduł I

DODANO: 03-03-2015

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON (wydatków inwestycyjnych), realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd” w Module I.

Zakres dofinansowania w 2015r.:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
a) Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu   - brak zabezpieczonych  środków finansowych na to zadanie w 2015r.
b) Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowaniabrak zabezpieczonych  środków finansowych na to zadanie w 2015r.
b) Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
a) Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym  - brak zabezpieczonych  środków finansowych na to zadanie w 2015r.
b) Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
c) Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
d) Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.
4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 1 kwietnia 2015r. do 30 sierpnia 2015r.

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim w zakładce Niepełnosprawność / Program Aktywny Samorząd .
Uwaga! Prosimy o składanie uzupełnionych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu)

czytaj więcej » Program "Aktywny samorząd" w 2015 r. – Moduł I

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!