Aktualności

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej

DODANO: 28-07-2015

Zarząd Powiatu Gdańskiego w dniu 28 lipca 2015 roku ogłosił otwarty konkurs  ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu powiatu gdańskiego w okresie od 1.01.2016 do 31.08.2020r.

Niezbędne dla wnioskodawców informacje dotyczące konkursu: rodzaj zadania, wysokość przeznaczonych środków, warunki ich przyznawania, terminy składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert zostały zawarte w ogłoszeniu o konkursie.

Uchwała nr 81/2015 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 28 lipca 2015

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Gdańskiego o otwartym konkursie ofert

czytaj więcej » Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej

Konkurs ofert na stanowisko pracownika socjalnego.

DODANO: 24-06-2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu  Gdańskim ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIKA  SOCJALNEGO w dziale pieczy zastępczej

 

czytaj więcej » Konkurs ofert na stanowisko pracownika socjalnego.

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty dla osób niepełnosprawnych

DODANO: 23-06-2015

Stowarzyszenie „Św. Łukasza” zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w bezpłatnych warsztatach pt. " Akademia autoprezentacji w sieci”, które odbędą się w terminie od 09.07-12.07.2015, w godzinach 09.00 do 15.30

czytaj więcej » Zaproszenie na bezpłatne warsztaty dla osób niepełnosprawnych

Informator dla osób niepełnosprawnych wydanie 2015

DODANO: 22-05-2015

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  po raz kolejny opublikował „Informator dla osób niepełnosprawnych”. Znajdują się w nim najważniejsze informacje przydatne osobom niepełnosprawnym, dotyczące m.in. zasad przyznawania rent, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, uprawnień pracowniczych, zasad dofinansowywania pracodawców z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz instytucjonalnego wsparcia takich osób. „Informator” zawiera także opis zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków PFRON, oraz procedur ich realizacji przez różne podmioty

Zapoznaj się z informatorem.

czytaj więcej » Informator dla osób niepełnosprawnych wydanie 2015

Wsparcie dla osób doznających przemocy w rodzinie

DODANO: 18-05-2015

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie, ul. M. Rataja 10  zaprasza na spotkania grupy wsparcia dla osób, które doznają lub doznawały jakiejkolwiek formy przemocy. Zajęcia w ramach tej edycji rozpoczną się w maju 2015 roku i zaplanowane są jako cykl spotkań odbywających się raz w tygodniu. Pierwsze spotkanie Grupy odbędzie się 26 maja 2015 o godz. 17.00

Głównym celem prowadzonej grupy wsparcia jest przede wszystkim umożliwienie wyjścia z kręgu przemocy, podniesienie świadomości dotyczącej tego problemu oraz dostarczenie narzędzi niezbędnych do poradzenia sobie w zaistniałej sytuacji.

Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w siedzibie ośrodka. Zainteresowane osoby mogą uzyskać dokładniejsze informacje pod numerem telefonu 58 69 11 936 bądź osobiście w Ośrodku od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:00 do 19:00

czytaj więcej » Wsparcie dla osób doznających przemocy w rodzinie

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!