Aktualności

Wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie

DODANO: 17-06-2021

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim informuje, iż w prowadzonym na terenie Powiatu Gdańskiego  Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie  są dwa wolne miejsca dla pań niepełnosprawnych intelektualnie oraz dwa wolne miejsca dla pań przewlekle psychicznie chore.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą domu https://www.dps.powiat-gdanski.pl/

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny  z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
z Panią Sylwią Ucińską , nr tel. 58 773 20 85/86 wew.110

czytaj więcej » Wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie

Prawdziwe oblicze rodzicielstwa zastępczego !

DODANO: 30-05-2021

Dzisiaj otrzymaliśmy  sms z pięknym rysunkiem !  Za zgodą autora dzielimy się nim,  bo to jest właśnie rodzicielstwo zastępcze - kolorowe, z wieloma elementami i dużą rodziną ! 
Brawa dla Tomka, który pokazał nam, dorosłym, więcej niż możemy sobie wyobrazić na temat rodzicielstwa zastępczego. 
 
czytaj więcej » Prawdziwe oblicze rodzicielstwa zastępczego !

ODWOŁANIE KONKURSU

DODANO: 27-05-2021

Pruszcz Gdański, 27.05.2021r.

Na podstawie uchwały nr 401/2021 Zarządu Powiatu Gdańskiego  z dnia 11 maja 2021r. odwołuje się konkurs w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na powierzenie realizacji w okresie od dnia 01.09.2021r. do dnia 31.08.2025r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu powiatu gdańskiego.

czytaj więcej » ODWOŁANIE KONKURSU

Pomoc prawna w zakresie uzyskania zgody zastępczej sądu opiekuńczego na szczepienie przeciw COVID-19

DODANO: 25-05-2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego uruchamia pomoc prawną w uzyskaniu tzw. zgody zastępczej sądu opiekuńczego na wykonanie szczepienia przeciw COVID-19 u ww. osób. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących procedury związanej z uzyskaniem zastępczej zgody sądu opiekuńczego na szczepienie przeciwko COVID-19 prosimy o kontakt z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Gdańsku pod numerem telefonu 58 326-87-34Pomocy prawnej pro bono udzieli radca prawny Agnieszka Zabłocka – poza godzinami pracy w ROPS.

W myśl obecnie obowiązujących regulacji prawnych, wykonanie jakiejkolwiek interwencji medycznej (udzielenie świadczenia zdrowotnego – w tym szczepienia) wymaga zgody osoby uprawnionej. W związku z powszechną akcją szczepień pojawił się problem w grupie seniorów i osób z niepełnosprawnościami, które nie są ubezwłasnowolnione, a których stan zdrowia z powodu choroby - wyklucza świadome wyrażenie swojej woli w zakresie wyrażenia zgody na szczepienie przeciwko COVID-19. W takich sytuacjach o zaszczepieniu nie może zdecydować rodzina, może to zrobić tylko sąd opiekuńczy. Jeśli senior lub osoba z niepełnosprawnością przebywa w placówce  opiekuńczej całodobowego pobytu, wniosek do sądu w sprawie wyrażenia zgody na zabieg medyczny składa taka placówka. W sytuacji kiedy taka osoba przebywa w domu, członek rodziny ew. opiekun faktyczny opiekujący się nim na co dzień, przy spełnieniu określonych warunków może złożyć do sądu rodzinnego wniosek o wszczęcie z urzędu postępowania o zgodę na działanie medyczne w postaci szczepienia przeciwko COVID-19. Wniosek do sądu rodzinnego może także złożyć lekarz  wystawiający skierowanie na szczepienie .

czytaj więcej » Pomoc prawna w zakresie uzyskania zgody zastępczej sądu opiekuńczego na szczepienie przeciw COVID-19

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!