Aktualności

Mama na etacie

DODANO: 18-03-2019

Osoby zainteresowane udziałem w programie „Mama na etacie” zapraszamy na spotkanie
z pracownikami Gdańskiego Urzędu Pracy
w dniu 12 kwietnia 2019 o godz. 10.00
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodziniew Pruszczu Gdańskim
,
ul. prof. M.Raciborskiego 2a ( sala szkoleniowa).   Informacje o programie

 

czytaj więcej » Mama na etacie

Nabór na wolne stanowisko pedagoga

DODANO: 08-03-2019

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim ogłasza rekrutację na stanowisko pedagoga w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie.

Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

 • ukończone studia II stopnia na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna lub studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
czytaj więcej » Nabór na wolne stanowisko pedagoga

Nabór na wolne stanowisko specjalisty pracy z rodziną

DODANO: 08-03-2019

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim ogłasza rekrutacje na stanowisko SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ w dziale pieczy zastępczej

 1. Kandydat musi spełniać następujące wymagania ( niezbędne):
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie- wyższe o kierunku pedagogika, psychologia lub nauki o rodzinie,
 3. co najmniej 3 letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną, albo udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną;
 4. niekaralność za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 6. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 7. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
czytaj więcej » Nabór na wolne stanowisko specjalisty pracy z rodziną

Termin spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z powiatu gdańskiego

DODANO: 19-02-2019

 Po przerwie wakacyjnej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim  zaprasza,  wszystkie rodziny zastępcze na  spotkanie grupy wsparcia, które odbywa się  się w sali szkoleniowej  PCPR w Pruszczu Gdańskim, przy ulicy prof. Mariana Raciborskiego 2a w godzinach od 9.30 do 11.30
najbliższe  terminy spotkań:
- 11 marca 2019r.;
-  8 kwietnia 2019r.

W spotkaniach  dla rodzin zastępczych uczestniczy psycholog Jolanta  Szuszkowska –Olechnowicz.
Zachęcamy do uczestnictwa i zapraszamy.

czytaj więcej » Termin spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z powiatu gdańskiego

Zajęcia korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc

DODANO: 19-02-2019

Szanowni Państwo,

W roku 2019 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, rozpocznie się kolejna edycja zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc. Zajęcia są bezpłatne, a uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ich odbyciu.

Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach, osoby zobowiązane przez Sąd, Prokuraturę, Zespoły Interdyscyplinarne i kuratorów oraz wszystkich, którzy chcą dobrowolnie nauczyć się panowania nad zrachowaniami przemocowymi względem najbliższych i odbudować związek w oparciu o partnerstwo oraz wzajemny szacunek.

Osoby zainteresowane, w pierwszej kolejności powinny zgłosić się na indywidualne spotkanie w punkcie konsultacyjnym dla osób stosujących przemoc przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a. Konsultacje odbywają się w co drugi poniedziałek w godzinach od 16.00 do 19.00

Na indywidualne spotkania obowiązuje wcześniejsza rejestracja osobista lub telefoniczna nr tel. 58 773 20 85/86 w godzinach pracy PCPR.

czytaj więcej » Zajęcia korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!