Aktualności

Dobry Start – 300 zł dla ucznia!

DODANO: 02-07-2018

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim informuje, że w terminie od 1 sierpnia 2018 do 30 listopada 2018 prowadzić będzie nabór wniosków (tylko w wersji papierowej) w ramach programu "Dobry Start".

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300,- zł przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolego,  zamieszkującym na terenie Powiatu Gdańskiego: rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych:
- na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20. roku życia
- w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności  do ukończenia 24. roku życia
- osobom uczącym się będącymi osobami usamodzielnianymi do ukończenia 20. roku życia, bądź legitymującymi sie orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności  do ukończenia 24.roku życia, w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. "zerówce" prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosku uzyskać można w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a pokój 114 lub pod nr telefonu 58 7732085 wew.114 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start
Załącznik do wniosku o świadczenie
Poradnik dobry start

 

czytaj więcej » Dobry Start – 300 zł dla ucznia!

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

DODANO: 19-06-2018

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku Stowarzyszeniu OVUM powierzono na terenie województwa pomorskiego realizację zadania publicznego w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom, a także osobom im najbliższym. Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony jest w Gdyni przy ul. Traugutta 2

czytaj więcej » Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Nabór na stanowisko urzędnicze- referent w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

DODANO: 14-06-2018

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze- referent w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

1. Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim,ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a

czytaj więcej » Nabór na stanowisko urzędnicze- referent w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

DODANO: 30-05-2018

 30 maja jest obchodzony  Dzień Rodzicielstwa Zastępczego i z tej okazji składamy wszystkim Rodzinom Zastępczym wyrazy szacunku i podziękowania, za  trud, wysiłek i poświęcenie jakie są Państwa  udziałem w codziennej opiece i wychowywaniu  bardzo wielu dzieci z Powiatu Gdańskiego.
Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych i najtrudniejszych  misji, której może podjąć się człowiek. Dzięki niej wiele dzieci może  wzrastać w cieple domowego ogniska.
Z okazji Waszego święta życzymy Państwu  wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, uśmiechu, dużo zdrowia i radości, a Waszym dzieciom samych radosnych chwil beztroskiego dzieciństwa.   
Mamy również nadzieje, że idąc za Państwa przykładem  inne rodziny także otworzą  serca i drzwi domu na  potrzeby dzieci pozbawionych właściwej opieki rodziców biologicznych.     

                                                      Beata Kowalczyk
                                                      dyrektor PCPR
                           
                        wraz z pracownikami

 

czytaj więcej » Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Klauzula informacyjna dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim

DODANO: 25-05-2018

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim oraz jednostkach będącyc w jego strukturach,w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rrusocinie oraz w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pruszczu Gdańskim jest: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. M. Raciborskiego 2a, 83-000 Pruszcz Gdański, tel 58 773 20 85/86,
e-mail: pcpr@powiat-gdanski.pl

czytaj więcej » Klauzula informacyjna dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!