Aktualności

„ Każde dziecko potrzebuje miłości”

DODANO: 24-07-2020

Na terenie Powiatu Gdańskiego jest wiele dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w swoim środowisku rodzinnym. Dla tych wszystkich dzieci największą szansę na szczęśliwe dzieciństwo daje rodzina zastępcza – namiastka własnego domu.

W związku z tym  Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze, małżeństwa lub osoby samotne,  które zaopiekują się dziećmi, obdarzą je miłością i troską. Sprawią, że rodzina zastępcza stanie się dla nich bezpiecznym i spokojnym miejscem i domem, gdzie  dzięki opiekunom z otwartym sercem zapomną o doznanych krzywdach.

Wszystkim zainteresowanym rodzicielstwem zastępczym, w tym zawodowym, szczegółowych informacji udziela  pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim pod nr telefonu 58 773 20 85 wew. 112.

czytaj więcej » „ Każde dziecko potrzebuje miłości”

Punkt wsparcia Imigrantów i Imigrantek

DODANO: 23-07-2020

Bezpieczna Przystań
Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
Projekt 33/12-2019 /FAMI „Otwarte Pomorze-Integracja w działaniu”

Zapraszamy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim
tel. 882 574 525(WhatsApp, Viber)
email: doradca.pruszczgda@cwii.org.pl
środa 10.00 – 18.00
czwartek 10.00-16.00
piątek 10.00-18.00
Skype: FAMI Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek


Zakres udzielane wsparcia:
• Legalizacja pobytu, pracy, porady prawne, pomoc w składaniu wniosków
na świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, uzyskanie orzeczenia o
niepełnosprawności, pomoc w uzyskaniu renty itp.
• Sprawdzenie prawa do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
• Wsparcie dla osób w sytuacji kryzysowej, pokrzywdzonych
przestępstwem, doświadczających przemocy, zwolnionych z pracy i innych
trudnych momentach życiowych.
• Wsparcie psychologiczne.
W czasie obowiązywania stanu epidemicznego prosimy o wcześniejsze
umówienie wizyty telefonicznie lub mailowo.
Każdą sprawę traktujemy indywidualnie.

Приглашаем
Pайонный центр помощи семье в Пруще Гданском .
Тел. 882 574 525(WhatsApp, Viber)
email:doradca.pruszczgda@cwii.org.p
Среда 10.00 – 18.00
четверг 10.00-16.00
пятница 10.00-18.00
Skype: FAMI Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
Предоставляем следующие услуги:
• Консультации относительно легализации пребывания, работы,
юридические консультации, помощь в заполнении заявлений на
семейные пособия, заполнения заявлений пособия на квартиру,
получение решения комиссии об инвалидности, помощь в
получении пенсии и т. д.
• Проверка права на социальное и оздоровительное страхование.
• Поддержка тех, кто находится в кризисной ситуации, потерпевших,
испытывающих насилие, уволенных с работы и столкнувшихся с
другими трудными жизненными моментами.
• Психологическая поддержка
Во время эпидемического состояния мы просим Вас назначить встречу по
телефону или электронной почте. Мы рассматриваем каждое дело
индивидуально.

Welcome

Poviat Family Assistance Center in Pruszcz Gdański
(Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim)
tel. 882 574 525(WhatsApp, Viber)
email: doradca.pruszczgda@cwii.org.pl
Wednesday 10.00 – 18.00
Thursday 10.00-16.00
Friday 10.00-18.00
Skype: FAMI Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

The scope of support provided:

 • Advice on legalization of stay, work, legal advice, assistance in submitting applications for family benefits, housing allowances, obtaining a disability certificate, assistance in obtaining a disability pension, etc.
 • Checking the right to social and health insurance.
 • Support for people in crisis, victims of crime, experiencing violence, dismissed from work and other difficult moments in life.
 • Physiological assistance.

During the state of epidemic, please make an appointment by phone or e-mail in advance.
We treat each case individually.

80-866 Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynierów 11/1; email Fami12@cwii.org.pl

 

czytaj więcej » Punkt wsparcia Imigrantów i Imigrantek

Informator dla osób niepełnosprawnych 2020

DODANO: 20-07-2020

Aktualna wersja Informatora dla osób niepełnosprawnych 2020.
Informator jest wydawany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

W Informatorze na 2020 znajdziecie Państwo informacje dotyczące:

 • Renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczeń rentowych,
 • Renty socjalnej,
 • Świadczenia uzupełniającego dla os. niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500+),
 • Orzecznictwie lekarskim ZUS,
 • Działań ZUS na rzecz osób z niepełnosprawnością,
 • Uprawnień pracowniczych osób z niepełnosprawnością,
 • Danych adresowych oddziałów ZUS,
 • Wsparcia osób z niepełnosprawnością  ze środków PFRON
 • Danych adresowych PFRON.

Załącznik– Pobierz-  Informator dla osób z niepełnosprawnością 2020 (pdf)       

czytaj więcej » Informator dla osób niepełnosprawnych 2020

Projekt "Wizyty domowe-biała laska, pies przewodnik, nowoczesne technologie"

DODANO: 18-06-2020

Fundacja Vis Maior rozpoczyna realizację ogólnopolskiego projektu "Wizyty domowe - biała laska  pies przewodnik, nowoczesne technologie".

Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich, niewidomych lub słabowidzących z całej Polski, zainteresowanych skorzystaniem z oferowanego wsparcia tj. zajęć z orientacji  przestrzennej, poruszania się z psem przewodnikiem (zajęcia dla osób posiadających psy przewodniki) i nauki obsługi komputera lub smartfona (zajęcia w trybie zdalnym).

Informacja o projekcie - tutaj

Karta zgłoszenia do projektu - tutaj

Kontakt w sprawie projektu:

tel. 22 370 28 75

e-mail: biuro@fundacjavismaior.pl

czytaj więcej » Projekt "Wizyty domowe-biała laska, pies przewodnik, nowoczesne technologie"

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!